RESERVA AMB NOSALTRES

CONDICIONS GENERALS

Si us plau tingueu en compte les següents observacions:

En cas de necessitar una factura es podrà sol·licitar per correu electrònic a info@aventuring.com

Horari d’oficina i informació telefònica de dilluns a divendres de 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00.
Agost horari d’informació telefònica de 8:00 a 15:00

Horari d’activitats,

Estiu d’abril a octubre horari de matí de 10 a 14 horari de tarda de 16 a 20

Hivern de novembre a març de 11 a 15

El grup mínim és de 8 participants, si el grup fos inferior, sempre es cobrarà pel mínim que és de 8 participants

Mesures higienicosanitàries.

mitjons durant la durada de lesdeveniment.

Condicions cancel·lació.

7 dies abans de l’esdeveniment, no es tornarà l’import de la reserva.

Més de 7 dies, es tornarà l’import de la reserva descomptant les despeses bancàries i gestió, 3€

Si per causes de força major (pluja, desastres naturals, fenòmens meteorològics extraordinaris, prohibició per part de les autoritats, etc.) s’abonarà el 100 x 100 de la reserva sense despeses.

Només es cancel·larà per pluja en el cas d’estar plovent al centre d’activitats ubicat a Massanes-Hostalric, el mateix dia de l’activitat.

L’activitat no es cancel·la per previsions de més de 24 hores.

Modificació de reserves.

No es podran gestionar baixes, amb més de 72h. En cas de baixa no es descomptarà la part de la paga i el senyal el dia de l’esdeveniment.

Només es permetrà l’entrada de dos acompanyants per grup, si hi hagués més acompanyants es cobrarà 5€ per persona per accedir al recinte.

Ø Aventuring, no es fa responsable de possibles furts a les instal·lacions, de béns personals.

Ø L’estada a Aventuring implica el respecte i la cura de les instal·lacions i de l’entorn mediambiental en un àmbit de convivència civilitzades. L’autorització assenyalada serà revocable en qualsevol moment per Aventuring.

Ø Les interrupcions o limitacions del servei per causes meteorològiques no donen dret a cap compensació.
Un comportament incorrecte, així com una utilització irregular o perillosa, seran sancionats amb l’expulsió del centre a tot el grup.

Ø Llegir i respectar les normes de seguretat facilitades pels monitors. El monitor podrà suspendre lactivitat, sempre que aquesta suposi un risc per als altres usuaris, funcionament de les activitats, atraccions o del propi usuari.

Ø Els participants que contractin els serveis que presta Aventuring Turismo Activo S.L. són conscients que realitzaran una activitat de Turisme Activo, assumint els riscos propis d’aquesta activitat i la possibilitat de patir un accident fortuït. Totes les activitats són voluntàries, no estan exemptes de risc i es fan sota la responsabilitat del client.

Ø Assegurança Accidents, cobreix qualsevol sinistre durant la pràctica d’activitats, l’assegurança d’accidents cobreix els costos sanitaris d’aquest sinistre fins a un màxim de 6000 €, que pugui reclamar la sanitat pública en concepte d’atenció d’urgències i trasllats. Aquesta assegurança no cobreix compensació econòmica de cap mena ni estètica o indemnitzacions.

Ø Els participants estan obligats a comunicar a Aventuring Turisme Activo S.L. si pateixen qualsevol tipus de malaltia o minusvalidesa.

Ø Exclusions. En cas de qualsevol tipus de malalties cròniques o temporals, problemes cardiovasculars, malaltia greu, minusvalidesa física o psíquica, problemes d’obesitat, estar sota la influència de tòxics, drogues i alcohol.

Ø Edat mínima per realitzar activitats 12 anys o 1,42 d’alçada, 16 anys fuita room paintball (14 anys acompanyats d’adults), 18 anys tir amb destral.

No és recomanable fer les activitats amb més de 60 anys.

Ø S’ha de tenir en compte el límit físic, per a la realització de les activitats, independentment de l’edat.

Ø Campamento Río Loco és obligatori realitzar l’activitat amb samarreta i mitjons, tant a les piscines com als inflables. Prohibit utilitzar cinturons amb sivella i objectes punxants. No és recomanable fer servir arracades, pírcing rellotges, anells, ni fer servir càmeres amb suports al pit. Durant les activitats esta totalment prohibit lús de qualsevol calçat.

Ø Paintball, és obligatori portar la màscara posada durant tot el joc, així com fer servir el bloqueig de canó. Treure’s la màscara durant el joc o no posar el bloqueig de canó, pot produir lesions oculars o ceguesa.

Ø Tir amb Destral, obligatori l’ús de calçat tancat

Ø Està prohibit portar material aliè a lempresa.

Fer la reserva implica l’acceptació total d’aquestes condicions generals.

En inscriure altres persones o grup haurà de comunicar aquestes condicions a la resta

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE ÚS DE DADES PERSONALS I DRETS

Us informem conforme al que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016 que AVENTURING TURISMO ACTIVO, SL, recull i tracta les vostres dades de caràcter personal, aplicant les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixen la confidencialitat, amb la finalitat de gestionar la relació que el vincula. Vostè dóna el seu consentiment i autorització per a aquest tractament. Conservarem les vostres dades de caràcter personal únicament el temps imprescindible per gestionar la nostra relació. Podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-vos a AVENTURING TURISME ACTIVO, S.L. amb adreça C/ PEP VENTURA, S/N,MASSANES,17452,GIRONA.

Scroll to Top